THAM KHẢO:

Hiển thị 1 - 20 trong 693

Có tất cả 693 kết quả

Thiên tai trong năm: 2022 (9 Thiên tai)

STT Tên thiên tai Loại thiên tai Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Vùng ảnh hưởng
1 Cơn bão số 7 - NALGAE Bão 28/10/2022 03/11/2022 Biển Đông
2 Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Áp thấp nhiệt đới 21/10/2022 23/10/2022 Bắc Biển Đông
3 Cơn bão số 6 - NESAT Bão 15/10/2022 20/10/2022 Biển Đông
4 Cơn bão số 5 - SONCA Bão 12/10/2022 15/10/2022 Biển Đông và các tỉnh ven biển miền Trung
5 Cơn bão số 4 - NORU Bão 24/09/2022 28/09/2022 Khu vực vùng biển miền Trung
6 Cơn bão số 3 - MAON Bão 22/08/2022 26/08/2022 Biển đông
7 Cơn bão số 2 - MULAN Bão 07/08/2022 11/08/2022 Khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.
8 Ấp thấp nhiệt đới trên biển Đông Áp thấp nhiệt đới 04/08/2022 04/08/2022 Biển đông
9 Cơn bão số 1 - CHABA Bão 28/06/2022 03/07/2022 Biến Đông

Thiên tai trong năm: 2021 (358 Thiên tai)

STT Tên thiên tai Loại thiên tai Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Vùng ảnh hưởng
1 Cơn bão số 9 - Rai Bão 15/12/2021 20/12/2021 Trên khu vực biển Đông
2 Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông Áp thấp nhiệt đới 24/10/2021 27/10/2021 Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên
3 Cơn bão số 8 - Kompasu Bão 10/10/2021 14/10/2021 Từ Nam Định đến Thanh Hóa
4 Cơn bão số 7 - LIONROCK Bão 05/10/2021 10/10/2021 Từ Hải Phòng đến Nam Định
5 Sạt lở đất tại Lâm Đồng Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy 29/09/2021 29/09/2021 Phường 7 - thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
6 Mưa lớn tại Hà Tĩnh Mưa lớn 25/09/2021 25/09/2021 Xã Kỳ Anh, Sơn Tiến, Sơn Bằng, Kim Giang, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Hương - huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ - tỉnh Hả Tĩnh
7 Ngập lụt tại Quảng Ninh Ngập lụt 24/09/2021 24/09/2021 Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
8 Cơn bão số 6 (DIANMU) Bão 23/09/2021 24/09/2021 Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam
9 Mưa lớn tại Hoà Bình Mưa lớn 23/09/2021 25/09/2021 Huyện Đà Bắc, Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình
10 Sạt lở đất tại Phú Thọ Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy 23/09/2021 24/09/2021 Xã Tân Minh, Thượng Cửu - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ
11 Mưa lớn tại Quảng Nam Mưa lớn 23/09/2021 23/09/2021 Huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam