Hiển thị 1 - 20 trong 40

Có tất cả 40 Kế hoạch

STT Kế hoạch Tỉnh Năm Loại kế hoạch Tải về
1 Kế hoạch phòng chống thiên tai có hòa nhập người khuyết tật - Xã Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kon Tum 2016 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 1,31 MB
2 Kế hoạch phòng chống thiên tai có hòa nhập người khuyết tật - Xã Chư Hreng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kon Tum 2016 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 1,15 MB
3 Kế hoạch phòng chống thiên tai có hòa nhập người khuyết tật - Xã Đăk Năng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kon Tum 2016 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 1,21 MB
4 Kế hoạch phòng chống thiên tai có hòa nhập người khuyết tật - Xã Đăk Rơ Wa, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kon Tum 2017 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 1,10 MB
5 Kế hoạch phòng chống thiên tai có hòa nhập người khuyết tật - Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kon Tum 2017 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 1,18 MB
6 Kế hoạch phòng chống thiên tai có hòa nhập người khuyết tật - Xã Đoàn Kết, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kon Tum 2017 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 950,00 KB
7 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Yên Hưng - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái Yên Bái 2015 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 648,50 KB
8 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Đông An - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái Yên Bái 2015 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 277,50 KB
9 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Tân Tiến - Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang 2014 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 229,00 KB
10 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Mỹ Bằng - Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang 2015 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 283,00 KB
11 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Quang Húc - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 2015 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 424,00 KB
12 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Quang Húc - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 2015 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 424,00 KB
13 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Hùng Đô - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 2014 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 355,50 KB
14 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang Hà Giang 2014 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 196,50 KB
15 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Nà Chì - Huyện Xín Mần - Tỉnh Hà Giang Hà Giang 2014 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 340,50 KB
16 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Xuân Quang 2 - Huyện Đồng Xuân - Tỉnh Phú Yên Phú Yên 2014 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 2,10 MB
17 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Xuân Hải - Tx Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên Phú Yên 2014 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 720,28 KB
18 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Hòa An - Huyện Phú Hòa - Tỉnh Phú Yên Phú Yên 2014 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 2,10 MB
19 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Thanh Vĩnh Đông - Huyện Châu Thành - Tỉnh Long An Long An 2014 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 156,00 KB
20 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Quảng Phước- Huyện Quảng Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 2014 Kế hoạch Phòng chống thiên tai 133,50 KB