Số lượng cán bộ theo phân cấp
Cấp trung ương 0 Cán bộ
Cấp tỉnh 1223 Cán bộ
Cấp huyện 0 Cán bộ
Cấp xã 0 Cán bộ
Tổng cộng 1223 Cán bộ
Xuất báo cáo
Hiển thị 1 - 20 trong 1223

Có tất cả 1223 Cán bộ

STT Họ và tên Số ĐT cơ quan Đơn vị tổ chức Vai trò
1 Trần Thanh Cao Hội chữ thập đỏ Hạ Hòa
2 Trần Văn Thao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hạ Hòa
3 Phạm Thị Lan Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nam Trực
4 Nguyễn Hoàng Minh Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Trực Ninh
5 Bùi Văn Hà Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Vụ Bản
6 Lưu Đức Cường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
7 Lương Việt Nam Sở Tài nguyên và môi trường
8 Phạm Thị Bích Ngần Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
9 Trần Văn Phúc Hội nông dân tỉnh
10 Trần Xuân Quang Hội Chữ thập đỏ Mỹ Lộc
11 Trang Thành Công Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh
12 Nguyễn Xuân Thành Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh
13 Hoàng Thu Thủy Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
14 Lê Văn Tấn Hội nông dân tỉnh
15 Nguyễn Trung Kiên Hội chữ thập đỏ tỉnh
16 Đặng Thị Thu Hiền Sở Tài nguyên và môi trường
17 Lã Thị Huyền Sở Thông tin và truyền thông
18 Nguyễn Mạnh Hùng Sở Thông tin và truyền thông
19 Nguyễn Tiến Loát Chi cục Thủy Lợi tỉnh Ninh Bình
20 Phạm Văn Nguyên Sở Tài nguyên và môi trường