Lịch công tác tuần 02 (10/01/2022 - 16/01/2022)

Lịch công tác lãnh đạo Trung tâm

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Bùi Thị Quỳnh Nga

Giám đốc


Bùi Quang Huy

Phó Giám đốc


Nguyễn Phương Nam

Phó Giám đốc

1. Phòng Kỹ thuật phòng chống thiên tai và đê điều

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nguyễn Thành Kiên

Trưởng phòng

Hoàng Ngọc Bình

Phó Trưởng phòng

Hoàng Thị Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng2. Phòng Thông tin và Dữ liệu

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

An Quang Hưng 

Trưởng phòng

​8h-17h: Làm việc tại cơ quan

​8h-17h: Làm việc tại cơ quan

​8h-17h: Làm việc tại cơ quan

​8h-17h: Làm việc tại cơ quan

​8h-17h: Làm việc tại cơ quan

3. Phòng Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật
4. Phòng Nghiên cứu chính sách và khoa học

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Phạm Thị Đóa

Phó Trưởng phòng phụ trách

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan5. Phòng Công nghệ viễn thám và mô phỏng thiên tai

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nguyễn BáThành

Phó Trưởng phòng6. Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng;

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

 Trần Viết Du  Phó Trưởng phòng  8h-17h: Làm việc tại cơ quan 8h-17h: Làm việc tại cơ quan  8h-17h: Làm việc tại cơ quan 8h-17h: Làm việc tại cơ quan 8h-17h: Làm việc tại cơ quan    

Đào Trọng Toàn

Phó Trưởng phòng

8h-17h: Làm việc tại cơ quan 8h-17h: Làm việc tại cơ quan 8h-17h: Làm việc tại cơ quan 8h-17h: Làm việc tại cơ quan 8h-17h: Làm việc tại cơ quan7. Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Phạm Tuấn Sơn

Trưởng phòng

8-17h: Làm việc tại cơ quan.

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan


Phạm Lã Anh Thư

Kế toán trưởng

Phạm Đăng Quân

Phó Trưởng phòng

8h-17h: Làm việc tại cơ quan.

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan


8. Văn phòng đại diện khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nguyễn Vĩnh Long

Trưởng Văn phòng đại diện

8h-17h: Làm việc tại cơ quan. 8h-17h: Làm việc tại cơ quan. 8h-17h: Làm việc tại cơ quan. 8h-17h: Làm việc tại cơ quan. 8h-17h: Làm việc tại cơ quan. 8h-17h: Làm việc tại cơ quan.