Lịch công tác tuần 5 (30/01/2023 - 03/02/2023)
Lịch công tác lãnh đạo Trung tâm

    Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Bùi Thị Quỳnh Nga

Giám đốc

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Bùi Quang Huy

Phó Giám đốc

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan  

Nguyễn Phương Nam

Phó Giám đốc

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại  cơ quan Đi công tác Cao Bằng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 

1. Phòng Kỹ thuật phòng chống thiên tai và đê điều

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nguyễn Thành Kiên

Trưởng phòng

Làm việc tại cơ quan

​Làm việc tại cơ quan

​Làm việc tại cơ quan

​Làm việc tại cơ quan

​Làm việc tại cơ quan

Phạm Thị Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham gia ct 20/10 cùng Nữ công Tổng cục tại Hải Phòng

 

2. Phòng Thông tin và Dữ liệu

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Ngô Hữu Huy

Phó trưởng phòng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


3. Phòng Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Đỗ Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng phòng phụ trách

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

​Làm việc tại cơ quan

​Làm việc tại cơ quan

​Làm việc tại cơ quan

 Mai Thị Yến

 Phó trưởng phòng

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 

 

 

4. Phòng Nghiên cứu chính sách và khoa học

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Phạm Thị Đóa

Phó Trưởng phòng phụ trách

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp 553

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

5. Phòng Công nghệ viễn thám và mô phỏng thiên tai

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nguyễn Bá Thành

Phó Trưởng phòng

 

6. Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng;

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

 Trần Viết Du​

 Trưởng phòng

 

 

 

 

7. Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Phạm Tuấn Sơn

Trưởng phòng

8-17h: Làm việc tại cơ quan.

8-17h: Làm việc tại cơ quan.
Họp rà soát công việc bộ phận KH-TCHC

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan.

Nguyễn Thị Trà Giang

Phụ trách kế toán

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

Phạm Đăng Quân

Phó Trưởng phòng

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan

8-17h: Làm việc tại cơ quan


8. Văn phòng đại diện khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Họ và tên

Chức vụ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nguyễn Văn Dũng

Phụ trách Văn phòng