Hiển thị 1 - 20 trong 43

Có tất cả 43 Báo cáo

STT Báo cáo Tỉnh Năm Tải về
1 Báo cáo Đánh rủi ro thiên tai - Xã đoàn kết, thành phố kon tum, tỉnh kon tum Kon Tum 2016 2,80 MB
2 Báo cáo Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương - Xã Long Hòa - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An Long An 2014 1,80 MB
3 Báo cáo Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương - Xã Quất Lâm - Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định Nam Định 2014 4,95 MB
4 Báo cáo Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương - Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định Nam Định 2014 7,74 MB
5 Báo cáo Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương - Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định Nam Định 2014 7,14 MB
6 Báo cáo Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương - Xã Nghĩa Bình - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định Nam Định 2014 5,25 MB
7 Báo cáo Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương - Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Nam Định 2014 8,40 MB
8 Báo cáo Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương - Xã Hải Hòa - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Nam Định 2014 8,92 MB
9 Báo cáo Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương - Xã Hải Đông - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Nam Định 2014 5,23 MB
10 Báo cáo Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương - Xã Giao Long - Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định Nam Định 2013 1.008,00 KB
11 Báo cáo Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương - Xã Giao Hải - Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định Nam Định 2013 1,02 MB
12 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Vĩnh Thuận Đông - Huyện Long Mỹ - Tỉnh Hậu Giang Hậu Giang 2014 203,50 KB
13 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hòa Bình - Tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu 2014 169,50 KB
14 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hòa Bình - Tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu 2014 177,00 KB
15 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Hương Thọ - Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 2014 251,00 KB
16 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Đức Vĩnh - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 2014 215,00 KB
17 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Lộc Vĩnh - Huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 2014 268,00 KB
18 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Phú Mậu - Huyện Phú Vang - Tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 2014 232,50 KB
19 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Quảng Phước - Huyện Quảng Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 2014 266,50 KB
20 Báo cáo Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xã Thanh Vĩnh Đông - Huyện Châu Thành - Tỉnh Long An Long An 2014 137,00 KB