Sạt lở đất tại Phú Thọ

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo BCN của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Phú Thọ Từ 01 giờ ngày 23/9 đến 13h ngày 24/9/2021 trên địa bàn tỉnh có mưa lớn gây sạt lở đất tại huyện Thanh Sơn, một số thiệt hại như sau:

a. Nhà ở: 01 hộ dân bị sạt lở đất vào nhf làm đổ tường bếp

b. Thiệt hại về Giáo dục: Số điểm trường bị ảnh hưởng: 02 trường bị đổ 40m tường rào (trường THCS xã Cự Đồng và trương tiểu học xã Thượng Cửu)

c. Thiệt hại về giao thông: 03 tràn bị ảnh hưởng, hư hỏng (Tràn Sẻ, Tràn Ngà Hai và cầu Bến Bướng)

* Tổng thiệt hại giá trị ướng tính khoảng: 02 Tỷ đồng.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 23/09/2021
Vĩ bắc: 20.976574
Kinh đông: 105.136328
Thời gian kết thúc: 24/09/2021
Vĩ bắc: 20.976574
Kinh đông: 105.136328
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Xã Tân Minh, Thượng Cửu - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành