Ngập lụt tại Bình Thuận

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo BCN của BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận chiều và đêm ngày 22/9/2021 mưa lớn đã làm ngập lụt tại huyện Bắc Bình khiến cho một số tài sản của người dân bị thiệt hại, Cụ thể như sau:

a) Về người và nhà ở: Không.

b) Về sản xuất nông nghiệp: Khoảng 83,5 ha bị ngập lụt, trong đó:

+ Lúa : Khoảng 55,5 ha. (lúa từ 7 – 40 ngày tuổi)

+ Bắp : Khoảng 26 ha.

+ Đậu: 02 ha.

c/ Về tài sản khác: Vỡ cửa điều tiết hồ chứa nhà máy nước Sông Mao.

* Ước giá trị thiệt hại khoảng: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 22/09/2021
Vĩ bắc: 11.274038
Kinh đông: 108.321741
Thời gian kết thúc: 22/09/2021
Vĩ bắc: 11.274038
Kinh đông: 108.321741
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Phan Sơn, Phan Tiến, Hải Ninh, Sông Bình và thị trấn Chợ Lầu - huyện Bắc Bình - Tỉnh Bình Thuận
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành