Mưa lớn tại Quảng Nam

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo BCN số 17/BC-BCHPCTT của BCH PCTT&TKCN huyện Phước Sơn, đêm ngày 23 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn huyện hiện có mưa vừa đến mưa to. Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra cụ thể như sau:

- Về người: 01 người bị thương nhẹ (công nhân tại Thủy điện ĐakMi 2), hiện sức khỏe ổn định bình thường.

- Gia súc: 01 con Bò dưới 6 tháng tuổi

- Nhà ở: Không có

- Nông nghiệp: Không có

- Cơ sở hạ tầng, giao thông: Tuyến ĐH, ĐX lên các xã vùng cao bị hư hỏng, sạt lở nhiều điểm, hiện Tổ công tác của huyện đang đi kiểm tra, thống kê; số liệu cụ thể sẽ báo cáo sau.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 23/09/2021
Vĩ bắc: 15.439589
Kinh đông: 107.784379
Thời gian kết thúc: 23/09/2021
Vĩ bắc: 15.439589
Kinh đông: 107.784379
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành