Mưa lớn tại Hoà Bình

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo BCN của BCH PCTT&TKCN tỉnh Hoà Bình, Mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hoà Bình từ rạng sáng ngày 23/9/2021 đến 15h00’ ngày 25/9/2021 gây ra một số thiệt hại, cụ thể như sau:

1. Huyện Đà Bắc:

-  Thiệt hại về người: Không có

- Thiệt hại về nhà cửa: Không có

- Thiệt hại về diện tích sản xuất nông nghiệp: 

+ Tổng diện tích lúa bị ảnh hưởng: 13ha, trong đó 09ha lúa thiệt hại nặng từ 30-50%. Còn lại 04ha lúa thiệt hại dưới 30%.

+ Tổng diện tích hoa màu (Ngô) bị ảnh hưởng: 02ha thiệt hại nặng từ 30-50%

- Thiệt hại về công trình giao thông

+ Tuyến đường xóm Phủ xóm Rãnh sạt lở khoảng 240m3 đất đá tràn xuống lòng đường. 

+ Ngầm Tràng xói lở tường kè đầu ngầm phía hạ lưu khối lượng bê tông lũ cuốn trôi khoảng 40m3.

- Thiệt hại khác

+ Mưa lớn làm đổ sập hoàn toàn 45m tường rào Trạm y tế xã Đoàn kết.

2. Huyện Mai Châu:

Tuyến đường ĐH63, tại km0 +600 sạt lở đá khoảng 160m3, xuống đường, ruộng; Diện tích luồng bị đổ gãy:50 gốc, khoảng 900 cây; Diện tích lúa bị ngập úng, bị đổ khoảng 2.000m2, không có khả năng thu hoạch.

+Tuyến đường ĐT 450( địa phận xóm Suối Nhúng, xã Sơn Thủy): Sạt lở đất ta luy dương xuống đường khoảng 6m3.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 23/09/2021
Vĩ bắc: 20.895285
Kinh đông: 105.15408
Thời gian kết thúc: 25/09/2021
Vĩ bắc: 20.895285
Kinh đông: 105.15408
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Đà Bắc, Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành