Mưa lớn gây ngập tại Tây Ninh

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo số 459/BC-CCTL ngày 23/9/2021 của Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Tây Ninh, ngày 21/9/2021 trên địa bàn ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng xảy ra mưa lớn kết hợp nước từ Campuchia đổ về gây ngập cục bộ 11,5ha lúa (2,5ha lúa gần chín, 05ha lúa gieo sạ khoảng 60-70 ngày; 04ha lúa gieo sạ khoảng 30-35 ngày); giá trị thiệt hại 165 triệu đồng.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 21/09/2021
Vĩ bắc: 11.041295
Kinh đông: 106.271763
Thời gian kết thúc: 21/09/2021
Vĩ bắc: 11.041295
Kinh đông: 106.271763
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Ấp Phước Hưng - xã Phước Chỉ - thị xã Trảng Bàng
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành