Mưa lớn gây lũ tại Bình Thuận

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo nhanh số 244/BC-PCTT ngày 21/9/2021 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, vào khoảng thời gian từ 15h đến 20h ngày 20/9/2021 trên khu vực thượng nguồn Sông Dú và Sông Ta Mai, Sông Tho có mưa lớn. Tiếp đó vào khoảng thời gian 20h30p đến 23h ngày 20/9/2021 lũ lớn trên thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, thiệt hại một số hoa màu của các hộ dân xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình. Các diện tích bị ngập thiệt hại chủ yếu là các diện tích đã bị ngập do đợt lũ ngày 30/8/2021 vừa qua. Thiệt hại cụ thể như sau: 

- Về người và nhà ở: Không.

- Về sản xuất nông nghiệp: Diện tích bị thiệt hại khoảng 35,7 ha. Gồm:

+ 20,7 ha bắp 35 – 40 ngày tuổi, ước tỷ lệ thiệt hại từ 30-70% diện tích.2

+ 1,9 ha đậu trên 35 ngày tuổi, ước tỷ lệ thiệt hại từ 30-70% diện tích.

+ 13,1 ha lúa (diện tích sắp thu hoạch và diện tích mới gieo trồng), ước tỷ lệ thiệt hại từ 30-70% diện tích.

Các diện tích thiệt hại chủ yếu lần này là các diện tích đã bị ngập do đợt lũ ngày 30/8/2021, các hộ dân đã khắc phục xong, sản xuất bình thường, nhưng tiếp tục xảy ra lũ vào ngày 20/9/2021, nên khả năng thiệt hại về sản xuất là rất lớn.

* Ước giá trị thiệt hại khoảng trên: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).


Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 20/09/2021
Vĩ bắc: 11.409795
Kinh đông: 108.34166
Thời gian kết thúc: 20/09/2021
Vĩ bắc: 11.409795
Kinh đông: 108.34166
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Xã Phan Sơn - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành