Mưa kèm theo lốc tại Tây Ninh

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo số 59/BC-VPTT ngày 05/8/2021 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Tây Ninh, vào lúc 16 giờ ngày 04/8 trên địa bàn ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu xảy ra mưa kèm theo lốc làm 01 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ước tính giá trị thiệt hại 15 triệu đồng.

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 04/08/2021
Vĩ bắc: 11.173772
Kinh đông: 106.116957
Thời gian kết thúc: 04/08/2021
Vĩ bắc: 11.173772
Kinh đông: 106.116957
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Ấp Long Giao - xã Long Chữ - huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành