Mưa kèm theo lốc tại Lào Cai

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/9 một số nơi trên địa bàn huyện xảy ra mưa dông, sét. Thiệt hại cụ thể như sau: 

1. Về người: Không 

2. Thiệt hại về nhà: Không

3. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp:

- Lúa bị thiệt hại: 1,8 ha, trong đó: thiệt hại trên 70%: 0,8ha (Cốc Ly); thiệt hại 50-70%: 0,3 ha (Nậm Đét); thiệt hại dưới 30%: 0,7 ha (Bản Liền 0,2ha; Nậm Đét: 0,5ha).

- Ngô bị thiệt hại trên 70%: 0,15 ha (Cốc Ly);

- Thủy sản: 0,12 ha (Cốc Ly).

4. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: 01 nhà chứa máy say xát gạo bị tốc mái hoàn toàn (Thiệt hại 70 tấm lợp tại xã Bản Liền)

Ước thiệt hại: 100 triệu đồng


Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 19/09/2021
Vĩ bắc: 22.502972
Kinh đông: 104.202586
Thời gian kết thúc: 20/09/2021
Vĩ bắc: 22.502972
Kinh đông: 104.202586
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Xã Bản Liền, Cốc Ly - Huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành