Mưa dông kèm lốc sét tại Hà Giang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo số 51/BC-VPTT ngày 04/8/2021 của VPTT BCH PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Hà Giang, đêm ngày 03 đến sáng ngày 04/8 mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh gây ra thiệt hại tại huyện Vị Xuyên, cụ thể như sau:

1. Thiệt hại về nhà ở và tài sản của nhân dân

* Về nhà ở: 

- Nhà bị thiệt hại toàn bộ nhà: 01 nhà gỗ bán kiên cố tại xã Kim Linh

- Nhà bị hại trên 90% (tốc mái hoàn toàn) là: 01 nhà tại xã Kim Linh.

- Nhà bị thiệt hại về phần mái nhà: 19 nhà bị tốc mái hư hỏng, trong đó: 

+ Nhà bị thiệt hại từ 10 – 30% là: 13 nhà trong đó: 08 nhà tại xã Kim Thạch, 05 xã Kim Linh.

+ Nhà bị thiệt hại từ 30 – 50% là: 05 nhà trong đó: 03 nhà tại Kim Thạch, 01 nhà tại xã Phú Linh, 01 nhà tại TT Vị Xuyên.

- Chuồng trại bị tốc mái, hư hỏng: 01 chuồng tại xã Phú Linh.

2. Thiệt hại về trồng trọt

* Về trồng trọt: 

- Diện tích cây ngô hè thu đang giai đoạn từ  6 – 8 lá bị gẫy đổ 0,5 ha, trong đó xã Phú Linh 0,15 ha, xã Kim Thạch 0,35 ha, tỷ lệ thiệt hại từ 30-70%.

* Về Lâm nghiệp: 

- Diện tích cây keo, mỡ bồ đề bị gẫy đổ 18,55 ha, trong đó:

+ Thiệt hại từ 30-70% là: 2,3 ha tại xã Phú Linh.

+ Thiệt hại trên 70% là: 8,25 ha tại xã Kim Linh 

* Về Cây công nghiệp: 

- Diện tích cây mía, cây chuối bị gẫy, đổ 0,42 ha, trong đó:

+ Thiệt hại từ 30 – 70% là: 0,17 ha tại thị trấn Nông trường Việt Lâm.

+ Thiệt hại trên 70% là: 0,25 ha trong đó: TT Vị Xuyên 0,15 ha,  xã Kim Linh là 0,1 ha.

3. Thiệt hại cở sở vật chất ngành Giáo Dục: 

- 01 trường tiểu học tại xã Phú Linh bị tốc mái vòm sân khấu, hư hỏng 60 m2  tôn và hỏng 10 m tường bao.

Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng trên: 438.900.000 đồng 


Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 03/08/2021
Vĩ bắc: 22.785723
Kinh đông: 105.040832
Thời gian kết thúc: 03/08/2021
Vĩ bắc: 22.785723
Kinh đông: 105.040832
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: xã Kim Linh, Phú Linh, Kim Thạch - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành