Cơn bão số 5 - SONCA

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

I. DIỄN BIẾN
- Sáng ngày 12/10, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông.
- Sáng ngày 13/10, vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
- Trưa ngày 14/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5, có tên quốc tế là SONCA.
- Tối ngày 14/10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
- Rạng sáng ngày 15/10, ATNĐ đã đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Nam.
- Sáng ngày 15/10, ATNĐ đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương

- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT đã có Công điện số 32/CĐ-QG ngày 12/10/2022 điện Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/TP ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau và khu vực Tây Nguyên về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành ATNĐ và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 939/CĐ-TTg ngày 13/10/2022 về việc tập trung khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ tại miền Trung.
- Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý khi có tình huống.
- Phó Thủ tướng - Trưởng ban chỉ đạo đã họp với Thường trực Ban chỉ đạo để chỉ đạo ứng phó với ATNĐ và mưa, lũ.
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và các Bộ ngành đã có văn bản, công điện chỉ đạo ứng phó với ATNĐ, mưa lũ.
- Văn phòng thường trực tổ chức tăng cường công tác trực ban; thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo ATNĐ, lũ đến các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; điều động tăng cường lực lượng cán bộ tại Hà Nội vào VPTT tại miền Trung Tây Nguyên để tham mưu chỉ đạo ứng phó với ATNĐ, mưa lũ.

2. Địa phương
- Các địa phương triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; đã có 11/11 tỉnh/TP từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Gia Lai, Kon Tum đã có công điện và văn bản chỉ đạo ứng phó với bão, mưa lũ.
- Các tỉnh/TP Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cho học sinh nghỉ học từ  ngày 15/10.
- Có 07 tỉnh (Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum) ban hành văn bản chỉ đạo vận hành đưa hồ về mực nước cao nhất trước lũ; riêng tỉnh Phú Yên chỉ đạo vận hành đưa về mực nước thấp nhất đón lũ.

(Nguồn: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 12/10/2022
Vĩ bắc: 13
Kinh đông: 117.5
Thời gian kết thúc: 15/10/2022
Vĩ bắc: 15,2
Kinh đông: 108,3
Cấp bão cao nhất: 9
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Biển Đông và các tỉnh ven biển miền Trung
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành