Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

I. DIỄN BIẾN
- Ngày 21/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc.
- Trưa ngày 22/10, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông.
- Chiều ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông.

II.  CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương

- Ngày 21/10/2022, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số 35/CĐ-QG gửi các các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các Bộ, ngành liên quan để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông; ban hành văn bản số 535/VPTT gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
2. Địa phương
- 11 tỉnh đã có công điện, văn bản để triển khai chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển (Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa).

(Nguồn: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 21/10/2022
Vĩ bắc: 20,1
Kinh đông: 123,0
Thời gian kết thúc: 23/10/2022
Vĩ bắc: 19,7
Kinh đông: 115,7
Cấp bão cao nhất: 6
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Bắc Biển Đông
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành